Tradiční čínská medicína

Co je tradiční čínská medicína

Je to nejstarší medicínský vědní obor, který zachovává zdraví. Tradiční čínská medicína je ojedinělý léčebný systém, jehož kořeny jsou staré tisíce let. (první písemné zmínky o čínské medicíně se dochovaly v knize Huang Di Nei Ying; vnitřní kánon Žlutého císaře, císaře, který podle legendy vládl v letech 2698 až 2599 přnl.). Kořeny TČM jsou ve starodávné čínské filozofii, jejíž pilíře jsou tzv. „Teorie o Yinu a Yangu“ a „Učení o pěti prvcích“. Smyslem je léčit akutní onemocnění, dlouhodobé choroby a opakující se zdravotní potíže. Léčba jde ruku v ruce s léčivou sílou bylin. Tradiční čínská medicína odstraňuje patologickou nerovnováhu Yinu a Yangu a současně nastoluje harmonii činností mezi orgány. Staročínská medicína má vlastní filosofii, fyziologii a patologii. Vyznačuje se perfektními léčebnými možnostmi, jež nastolují rovnováhu v organismu. Harmonie všech složek představuje zdraví, které je v současné době pro všechny věkové generace vzácné.

Teorie o Yinu a Yangu

Yin a Yang jsou velice významné pojmy starověké čínské filozofie. Projevují se jako dva aspekty každého jevu. Jejich původ se spojuje s rozdělením nedělitelného Tao, tzv. velkým předělem (Tai Ji). Yin a Yang jsou ve vzájemném protikladu a současně nemohou existovat jeden bez druhého. Yang bývá nejčastěji symbolizován jako mužský aspekt, projevuje se stoupáním, expanzí, rozdělováním atd. Yin je naopak spojován se ženstvím, klesáním, stálostí, jednotou. Nesmíme ale zapomenout na to, že to, zda má jev yinovou či yangovou povahu hodnotíme vždy vzhledem k něčemu.

TČM bere člověka jako nedílnou součást přírody, a proto veškeré její zákony projevující se mimo člověka platí stejně i v jeho nitru. Vycházejíc z tohoto pohledu na zdraví člověka pak ovlivňuje nemoc neboli patologickou nerovnováhu Yinu a Yangu a nesoulad činnosti mezi orgány.

Kontakt & objednávka

Adresa:

POLIKLINIKA SKALKA,
Nedvězská 2223/29,
100 00 Praha 10

Telefon:

+420 606 103 029

Ordinační doba

Dle objednání

(nutno se objednat telefonicky nebo přes rezervační systém)

IČ:

28828224

DIČ:

CZ28828224

Spisová značka::

C 224192 vedená u Městského soudu v Praze

Objednejte se

Pro objednání či dotazy prosím volejte na +420 606 103 029 nebo pište na ambulance@esalus.cz.

Partnerské pracoviště na Slovensku

Lotos
Map